Phục hồi Máy nghiền giấy Double Disk Refiner

Khách hàng đã quyết định đúng khi mua cũ 02 máy refiner trong tình trạng tốt.

Tuy nhiên họ có một vấn đề lớn là hệ thống điện và điều khiển của máy không còn nữa.

Chúng tôi đã tư vấn công nghệ, cung cấp giải pháp cho vấn đề này.

Dự án hoàn thành với sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng, máy vẫn hoạt động ổn định từ năm 2012.