Máy lạnh Compact

Compact Cooling Units
Compact cooling units

Hiệu năng cao, giá thành kinh tế

Thiết kế nhỏ gọn, gắn ngoài/giữa/trong

Bộ điều khiển nhiệt độ digital

Công suất lạnh:

300W, 500W, 700W, 1200W, 1600W, 2000W, và 3500W


Tổng công suất lạnh: 300 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 700 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1200 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1200 W
Điện áp hoạt động: 380V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1600 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1600 W
Điện áp hoạt động: 380V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 220V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 3500 W
Điện áp hoạt động: 380V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel