Điện trở sấy tủ điện có quạt

Enclosure heater with fan