Bộ trao đổi nhiệt khí/nước gắn nóc

Air/water heat exchangers roof-mounted