Tổng hợp các dòng máy lạnh Rittal gắn nóc

Máy lạnh gắn nóc tủ điện với ưu điểm là tiết kiệm không gian nhà xưởng, nhưng có một nhược điểm là khó khăn hơn trong việc thi công gắn máy lạnh lên tủ và bảo trì bảo dưỡng định kỳ máy lạnh.

Máy lạnh Rittal gắn nóc

STT Mã SP Mô tả Công suất Voltage, ~, Hz Kích thước
W x H x D (mm)
Khối lượng (kg) Vật liệu
1 3382500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 30 Thép sơn tĩnh điện
2 3382510 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 500W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 35 Thép sơn tĩnh điện
3 3382600 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 30 Inox
4 3359500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 750W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 32 Thép sơn tĩnh điện
5 3359510 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 750W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 37 Thép sơn tĩnh điện
6 3359540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 750W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 380 37 Thép sơn tĩnh điện
7 3359600 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 750W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 32 Inox
8 3383500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 40 Thép sơn tĩnh điện
9 3383510 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1000W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 46 Thép sơn tĩnh điện
10 3383540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 46 Thép sơn tĩnh điện
11 3383600 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 40 Inox
12 3273500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1100W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Thép sơn tĩnh điện
13 3273515 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1100W 110 (DC), 1~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Thép sơn tĩnh điện
14 3384500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 41 Thép sơn tĩnh điện
15 3384510 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1500W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Thép sơn tĩnh điện
16 3384540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1500W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Thép sơn tĩnh điện
17 3384600 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 1500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 41 Inox
18 3385500 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 2000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Thép sơn tĩnh điện
19 3385510 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 2000W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Thép sơn tĩnh điện
20 3385540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 2000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Thép sơn tĩnh điện
21 3385600 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 2000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Inox
22 3385640 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 2000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Inox
23 3386540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 3000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 70 Thép sơn tĩnh điện
24 3386640 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 3000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 70 Inox
25 3387540 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 3800W 400, 3~, 50
460, 3~, 50
796 x 470 x 580 77 Thép sơn tĩnh điện
26 3387640 Rittal roof-mounted cooling unit blue e 3800W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 77 Inox

Technology Tags