Giải nhiệt với không khí

Cooling with Ambient Air

Quạt và lọc gắn hông/cửa

Quạt và lọc gắn hông/cửa TopTherm

Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm.

Trọn bộ quạt và lọc chuẩn, lưu lượng gió từ 20 đến 900m3/h. Cấp bảo vệ IP54

Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm EMC.

Trọn bộ quạt và lọc với công nghệ chống nhiễu điện từ EMC gắn hông/cửa tủ, lưu lượng gió từ 20 đến 900m3/h. Cấp bảo vệ IP54

Quạt và lọc gắn cửa/hông TopTherm công nghệ EC.

Công nghệ EC giúp tiết kiệm năng lượng của các bộ quạt và lọc. Lưu lượng gió từ 55m3/h đến 900m3/h. Điều khiển tốc độ quạt bằng tín hiệu 0-10V hoặc PWM, ngõ báo tốc độ.

Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 / 25 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 / 25 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 20 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 / 66 m3/h
Điện áp hoạt động: 230V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 / 66 m3/h
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50/60Hz
Lưu lượng gió, không bị cản trở: 55 m3/h
Điện áp hoạt động: 24VDC

Quạt và lọc gắn nóc TopTherm

Quạt và thông gió gắn nóc

Quạt gắn rack 19 inch

Quạt gắn rack Vario 19 inch

Quạt li tâm gắn rack 19 inch

Bộ trao đổi nhiệt khí/khí Toptherm gắn cửa

Bộ trao đổi nhiệt khí/khí gắn nóc