Máy lạnh siêu nhỏ

Thermoelectric coolers

Máy lạnh Thermoelectric siêu nhỏ, có trọng lượng nhẹ, được thiết kế cho các tủ điều khiển và các tủ nhỏ.

Công suất lạnh: 100W


Tổng công suất lạnh: 100 W
Điện áp hoạt động: 100 - 240V, 1~, 50/60Hz
Vật liệu: Aluminium, anodised
Tổng công suất lạnh: 100 W
Điện áp hoạt động: 24VDC
Vật liệu: Aluminium, anodised