Máy lạnh gắn nóc

Roof-mounted Cooling Unit

Dòng máy lạnh Rittal Blue-e tiết kiệm năng lượng. Bộ điều khiển e-Comfort. Condenser được phủ RiNano. Lắp nóc, thích hợp cho những tủ điện có không gian hẹp.

Công suất lạnh từ 500W đến 4000W.


Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 750 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 750 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 750 W
Điện áp hoạt động: 400V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 750 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 400V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1100 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1100 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 400V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~, 50Hz/60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 400V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 400V, 2~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 3000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 3000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 4000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Sheet steel
Tổng công suất lạnh: 4000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel