Dự án đã thực hiện

Cung cấp tủ điện và chương trình điều khiển tự động cho trạm bơm nước 3 bơm x75kW tại Hóa An

Hệ thống pha acid sang nồng độ thấp hơn và định lượng Acid Sulfuric và Acid Nitric từ bồn chứa đến các bồn công nghệ.

Làm mới hệ thống điện cho 02 máy Double Disk Refiner của Nhật.

Thiết kế, lập trình, cài đặt và chạy thử hệ thống điện & tự động cho Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy VBL Quận 12.

Làm mới hệ thống điện và điều khiển cho 2 máy tiệt trùng xúc xích.

Hệ thống kiểm soát số lượng bao xi măng giao xuống cho khách hàng một cách tự động. Đảm bảo giao đủ số lượng bao cho khách hàng, chống gian lận trong khâu giao hàng.

Cung cấp dịch vụ chuẩn đoán, cấu hình cho hệ thống mạng công nghiệp Modbus trên giàn