Quạt và lọc gắn nóc TopTherm

TopTherm Fan and Filter roof-mounted