Điện trở sấy tủ điện không quạt

Enclosure heater without fan