Máy lạnh gắn cửa - Blue e, NEMA 4X

Side-mounted Cooling Unit - Blue e, NEMA 4X

Dòng máy lạnh Rittal cấp bảo vệ NEMA 4X. Tiết kiện năng lượng với bộ điều khiển e-Comfort. Phủ RiNano bộ condenser và bộ bốc hơi điện condensate. Gắn cửa/hông. Vật liệu Stainless Steel 316L. Thích hợp cho ngành y tế và thực phẩm.

Công suất lạnh từ 500W đến 2500W.


Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 500 W
Điện áp hoạt động: 115V, 1~ 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 1500 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 2000 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 2500 W
Điện áp hoạt động: 230V, 1~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel
Tổng công suất lạnh: 2500 W
Điện áp hoạt động: 400V/460V, 3~ 50Hz / 60Hz
Vật liệu: Stainless steel