Máy tiệt trùng xúc xích

Chủ đầu tư: Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tư vấn công nghệ để chuyển đổi 02 bồn sang thành máy tiệt trùng xúc xích.

Xúc xích sau khi gói được đưa vào máy tiệt trùng với nhiệt độ tiệt trùng 125 độ C và áp suất 2.3 bar. Công suất 15 phút/mẻ.

Hệ thống điều khiển hiện đại cho phép điều khiển nhiệt độ và áp suất tiệt trùng một cách chính xác. Nhiệt độ +/- 0.5 độ C, áp suất +/-0.1 bar.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp bộ recoder để đáp ứng tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng thực phẩm.