Hệ thống pha và định lượng Acid Sulfuric và Acid Nitric

An toàn khi pha acid 

Nhiệt độ của quá trình pha acid được kiểm soát bởi hệ thống tự động. Khi nhiệt độ pha vượt quá ngưỡng báo động, quá trình pha acid sẽ bị dừng lại.

Chính xác cao

Lên đến 0.5% với flowmeter của IFM.

Dễ dàng sử dụng

Màn hình cảm ứng HMI của Siemens cho giám sát hệ thống dễ dàng. Thông số vận hành có được nhập nhờ sử dụng recipes.

Tránh sai sót

Khi acid được chuyển đi, người vận hành phải xác nhận thông tin để tránh sai sót.