Hệ thống giao bao xi măng tự động với ERP - SAP

Quy trình hoạt động của hệ thống như sau:

  1. Khách hàng mua hàng và trả tiền, trên hệ thống sẽ có số xe và số tấn xi măng cần giao

  2. Tài xế đưa xe qua trạm cân vào và lấy phiếu cân -> Cho phép giao hàng cho xe

  3. Khi vào trạm giao hàng, người vận hành chỉ cần nhập số xe, hệ thống sẽ lấy ra số bao cần giao

  4. Khi giao hàng hệ thống đếm số bao đã giao và hiển thị lên màn hình chỗ bốc xếp và tài xế

  5. Khi đã đủ số bao, hệ thống sẽ dừng giao hàng

  6. Tài xế đưa xe qua trạm cân ra

Độ chính xác của hệ thống 1/10000 bao.