Hệ tiệt trùng sản phẩm trên đường ống

Dùng để tiệt trùng liên tục các sản phẩm trong sản xuất thực phẩm. Ưu điểm của hệ thống là công suất tiệt trùng cao, tiết kiệm năng lượng tiệt trùng. Thời gian và nhiệt độ tiệt trùng có thể điều chỉnh cho phù hợp với thông số sản xuất.

 

Hệ tiệt trùng trên đường ống, trong quá trình lắp đặt

Hệ tiệt trùng trên đường ống

Hệ tiệt trùng trên đường ống sử dụng hơi nóng để gia nhiệt sản phẩm. Sản phẩm sau khi gia nhiệt lên đến 125°C, được lưu giữ ở áp suất 3 bar trong đường ống trong khoảng 2 phút.

Sản phẩm sau khi tiệt trùng, được hạ nhiệt bằng cách trao đổi nhiệt với sản phẩm đầu vào. Giúp tiết kiệm năng lượng.

Ưu điểm

  • Sử dụng steam
  • Quá trình liên tục
  • Năng suất cao
  • Thiết kế Clean-In-Place, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành thực phẩm
  • Công nghệ mới, chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định

Chỉ tiêu chất lượng của hệ thống tiệt trùng

Criteria Value
Total Count < 10,000, often < 1,000
Enterobacteriaceae <10/gram
Salmonella absent
Yeasts and molds <100/gram
Bacilles Cereus <100/gram
Clostridium Perfringers <100/gram
Stafylococcus Aureus <100/gram