Hệ thống bơm bột giấy - Dây chuyền sản xuất giấy

TIA cung cấp và lắp đặt hệ bơm cho ngành sản xuất giấy.

  • Đo và giám sát mực bột giấy trong các bể
  • Kiểm soát hoạt động của các bơm, chống tràn bể