Tủ điện phòng nổ Exe

Image title


      Image title

Ứng dụng:

Zone 1 và2 hoặc 21 và 22 theo 94/9/EC
Dải nhiệt độ: -30°C...+80°C
Cấp phòng nổ theo EN 60 079: Exe - Increase safety
Chất liệu: Thép không gỉ 1.4301 (AISI 304)
Cấp bảo vệ IP theo IEC 60 529: IP 66
Chứng chỉ: PTB 03 ATEX 1013U,IEC Ex PTB 09.0033U
Tiêu chuẩn: ATEX,IEC

Các dòng sản phẩm:

Mã sốDiễn giảiKích thướcChất liệu
RộngCaoSâu
      
KEL 9301.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe150 mm150 mm80 mmInox 304
KEL 9302.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe300 mm150 mm80 mmInox 304
KEL 9303.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe200 mm200 mm80 mmInox 304
KEL 9304.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe300 mm200 mm80 mmInox 304
KEL 9305.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe400 mm200 mm120 mmInox 304
KEL 9306.000Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe300 mm300 mm120 mmInox 304
KEL 9401.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe200 mm300 mm155 mmInox 304
KEL 9402.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe380 mm300 mm155 mmInox 304
KEL 9403.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe380 mm380 mm210 mmInox 304
KEL 9404.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe380 mm600 mm210 mmInox 304
KEL 9405.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe600 mm600 mm210 mmInox 304
KEL 9406.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe600 mm760 mm210 mmInox 304
KEL 9407.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe760 mm760 mm300 mmInox 304
KEL 9408.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe800 mm1000 mm300 mmInox 304
KEL 9409.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe300 mm380 mm210 mmInox 304
      
KEL 9201.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe200 mm300 mm150 mmPlastic
KEL 9202.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe250 mm350 mm150 mmPlastic
KEL 9203.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe300 mm400 mm200 mmPlastic
KEL 9204.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe400 mm400 mm200 mmPlastic
KEL 9205.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe400 mm600 mm200 mmPlastic
KEL 9206.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe600 mm600 mm200 mmPlastic
KEL 9207.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe500 mm500 mm300 mmPlastic
KEL 9208.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe600 mm800 mm300 mmPlastic
KEL 9209.600Vỏ tủ điện phòng nổ Rittal, Exe800 mm1000 mm300 mmPlastic
Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác.