Tủ điện nhỏ

Tủ điện cỡ nhỏ gồm các dòng sản phẩm như: 

    Hộp đấu nối điện

    Hộp điều khiển

    Tủ phân phối điện cỡ nhỏ... 

Được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như viễn thông, hầm mỏ, dầu khí, hóa chất...

Chất liệu: GRP, Inox 304, Inox 316, Nhựa..

Cấp bảo vệ: IP66, IP67, IP68

Image title

Image title
Image title


Dòng sản phẩm PK:

Mã sốDiễn giảiRộngCaoSâu
PK 9500.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal65 mm65 mm57 mm
PK 9502.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal94 mm65 mm57 mm
PK 9504.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal94 mm94 mm57 mm
PK 9505.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal94 mm94 mm81 mm
PK 9506.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal110 mm110 mm66 mm
PK 9507.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal110 mm110 mm90 mm
PK 9508.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal130 mm94 mm57 mm
PK 9509.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal130 mm94 mm81 mm
PK 9510.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal130 mm130 mm75 mm
PK 9511.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal130 mm130 mm99 mm
PK 9512.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm94 mm57 mm
PK 9513.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm94 mm81 mm
PK 9514.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm90 mm
PK 9514.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm90 mm
PK 9515.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm111 mm
PK 9515.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm111 mm
PK 9516.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm165 mm
PK 9516.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal180 mm110 mm165 mm
PK 9517.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm90 mm
PK 9517.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm90 mm
PK 9518.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm111 mm
PK 9518.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm111 mm
PK 9519.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm165 mm
PK 9519.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal182 mm180 mm165 mm
PK 9520.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm90 mm
PK 9520.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm90 mm
PK 9521.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm111 mm
PK 9521.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm111 mm
PK 9522.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm165 mm
PK 9522.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal254 mm180 mm165 mm
PK 9523.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal360 mm254 mm111 mm
PK 9523.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal360 mm254 mm111 mm
PK 9524.000Hộp đấu nối điện PK - Rittal360 mm254 mm165 mm
PK 9524.100Hộp đấu nối điện PK - Rittal360 mm254 mm165 mm

Dòng sản phẩm GA:

Mã sốDiễn giảiRộngCaoSâu
GA 9101.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal58 mm64 mm34 mm
GA 9102.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal98 mm64 mm35 mm
GA 9104.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal75 mm80 mm57 mm
GA 9105.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal125 mm80 mm57 mm
GA 9106.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal175 mm80 mm57 mm
GA 9107.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal250 mm80 mm57 mm
GA 9108.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal122 mm120 mm80 mm
GA 9110.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal220 mm120 mm91 mm
GA 9111.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal360 mm120 mm82 mm
GA 9112.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal160 mm160 mm91 mm
GA 9113.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal260 mm160 mm91 mm
GA 9114.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal360 mm160 mm91 mm
GA 9116.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal202 mm232 mm111 mm
GA 9117.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal280 mm232 mm111 mm
GA 9118.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal334 mm233 mm111 mm
GA 9119.210Hộp đấu nối điện GA - Rittal330 mm230 mm181 mm

Dòng sản phẩm KL:

Mã sốDiễn giảiRộngCaoSâu
KL 1500.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal150 mm150 mm120 mm
KL 1501.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal300 mm150 mm120 mm
KL 1502.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal200 mm200 mm120 mm
KL 1503.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal300 mm200 mm120 mm
KL 1504.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal400 mm200 mm120 mm
KL 1505.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal500 mm200 mm120 mm
KL 1506.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal600 mm200 mm120 mm
KL 1507.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal300 mm300 mm120 mm
KL 1508.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal400 mm300 mm120 mm
KL 1509.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal500 mm300 mm120 mm
KL 1510.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal600 mm300 mm120 mm
KL 1511.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal400 mm400 mm120 mm
KL 1512.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal600 mm400 mm120 mm
KL 1513.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal800 mm400 mm120 mm
KL 1514.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal150 mm150 mm80 mm
KL 1515.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal300 mm150 mm80 mm
KL 1516.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal200 mm200 mm80 mm
KL 1517.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal300 mm200 mm80 mm
KL 1518.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal400 mm200 mm80 mm
KL 1519.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal600 mm200 mm80 mm
KL 1527.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal800 mm200 mm120 mm
KL 1528.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal200 mm150 mm80 mm
KL 1529.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal200 mm150 mm120 mm
KL 1589.510Hộp đấu nối điện KL - Rittal400 mm150 mm120 mm
Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác.