Thiết bị đo mức Siemens

Siemens-Milltronics cung cấp nhiều loại thiết bị đo mức điểm và đo mức liên tục dùng các nguyên lý siêu âm, Radar, điện dung, áp lực tĩnh... Dùng cho chất lỏng, chất rắn dạng hạt, bột, dạng hồ bột, huyền phù...

Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác.