Thiết bị đo lưu lượng Siemens

Thiết bị đo lưu lượng của Siemens theo các nguyên lý đo khác nhau. Thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ ứng dụng cho các chất lỏng có độ dẫn điện lớn hơn 0.01µS/cm. Thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý sóng siêu âm. Thiết bị đo lưu lượng dùng nguyên lý Coriolis...

Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác.