Máy lạnh gắn nóc

Máy lạnh Rittal gắn nóc có cấu tạo nhỏ gọn hơn loại gắn cửa. Khách hàng thường chọn dòng máy lạnh gắn nóc khi mà không gian lắp đặt ở cửa tủ bị hạn chế, hoặc kết cấu của cửa tủ không đủ cứng vững.

MÁY LẠNH GẮN NÓC TỦ ĐIỆN RITTAL
STT Mã số Diễn giải Vị trí Công suất lạnh Điện áp, Tần số Kích thước
R x C x S (mm)
Trọng lượng
(kg)
Vật liệu
1 3382500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 30 Sheet steel
2 3382510 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 500W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 35 Sheet steel
3 3382600 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 30 Stainless steel
4 3359500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 750W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 32 Sheet steel
5 3359510 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 750W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 37 Sheet steel
6 3359540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 750W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 380 37 Sheet steel
7 3359600 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 750W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 380 32 Stainless steel
8 3383500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 40 Sheet steel
9 3383510 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1000W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 46 Sheet steel
10 3383540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 46 Sheet steel
11 3383600 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 40 Stainless steel
12 3273500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1100W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Sheet steel
13 3273515 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1100W 110 (DC), 1~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Sheet steel
14 3384500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 41 Sheet steel
15 3384510 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1500W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Sheet steel
16 3384540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1500W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 47 Sheet steel
17 3384600 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 1500W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 41 Stainless steel
18 3385500 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 2000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Sheet steel
19 3385510 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 2000W 115, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Sheet steel
20 3385540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 2000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Sheet steel
21 3385600 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 2000W 230, 1~, 50/60 597 x 417 x 475 42 Stainless steel
22 3385640 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 2000W 400, 2~, 50/60 597 x 417 x 475 48 Stainless steel
23 3386540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 3000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 70 Sheet steel
24 3386640 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 3000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 70 Stainless steel
25 3387540 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 3800W 400, 3~, 50
460, 3~, 50
796 x 470 x 580 77 Sheet steel
26 3387640 Máy lạnh gắn nóc tủ điện Nóc tủ 3800W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
796 x 470 x 580 77 Stainless steel

p