Máy lạnh gắn cửa

Máy lạnh Rittal loại gắn cửa được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam, với các ưu điểm như giá thành rẻ hơn loại máy lạnh gắn nóc, không phải lắp đặt thêm đường ống dẫn hơi lạnh, dễ bảo trì và sửa chữa.

MÁY LẠNH GẮN HÔNG TỦ ĐIỆN RITTAL
STT Mã số Diễn giải Vị trí Công suất lạnh Điện áp, Tần số Kích thước
R x C x S (mm)
Trọng lượng
(kg)
Vật liệu
1 3370220 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 300W 220, 1~, 50/60 280 x 550 x 155 13  
2 3370320 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 500W 220, 1~, 50/60 280 x 550 x 210 17  
3 3370420 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 1200W 220, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 39  
4 3370424 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 1200W 380, 2~,50/60 400 x 950 x 260 39  
5 3370520 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 1600W 220, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 42  
6 3370524 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 1600W 380, 2~,50/60 400 x 950 x 260 42  
7 3370620 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 2000W 220, 1~, 50/60 400 x 950 x 275 50  
8 3370724 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng compact Hông hoặc cửa tủ 3500W 380, 2~,50/60 400 x 1580 x 295 70  
9 3302100 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 300W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 140 13 Sheet steel
10 3302110 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 300W 115, 1~, 60 280 x 550 x 140 13 Sheet steel
11 3302200 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 300W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 140 13 Stainless steel
12 3303500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 500W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 210 17 Sheet steel
13 3303510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 500W 115, 1~, 60 280 x 550 x 210 17 Sheet steel
14 3303600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 500W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 210 17 Stainless steel
15 3361500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 750W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 280 22 Sheet steel
16 3361510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 750W 115, 1~, 60 280 x 550 x 280 22 Sheet steel
17 3361540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 750W 400, 2~,50/60 280 x 550 x 280 22 Sheet steel
18 3361600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 750W 230, 1~, 50/60 280 x 550 x 280 22 Stainless steel
19 3304500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1000W 230, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 39 Sheet steel
20 3304510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1000W 115, 1~, 60 400 x 950 x 260 44 Sheet steel
21 3304540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 950 x 260 40 Sheet steel
22 3304600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1000W 230, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 39 Stainless steel
23 3304640 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 950 x 260 40 Stainless steel
24 3305500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 230, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 41 Sheet steel
25 3305510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 115, 1~, 60 400 x 950 x 260 46 Sheet steel
26 3305540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 950 x 260 42 Sheet steel
27 3305600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 230, 1~, 50/60 400 x 950 x 260 41 Stainless steel
28 3305640 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 950 x 260 42 Stainless steel
29 3328500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2000W 230, 1~, 50/60 400 x 1580 x 295 66 Sheet steel
30 3328510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2000W 115, 1~, 60 400 x 1580 x 295 73 Sheet steel
31 3328540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 1580 x 295 67 Sheet steel
32 3328600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2000W 230, 1~, 50/60 400 x 1580 x 295 66 Stainless steel
33 3328640 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 1580 x 295 67 Stainless steel
34 3329500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2500W 230, 1~, 50/60 400 x 1580 x 295 69 Sheet steel
35 3329510 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2500W 115, 1~, 60 400 x 1580 x 295 76 Sheet steel
36 3329540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2500W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 1580 x 295 70 Sheet steel
37 3329600 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2500W 230, 1~, 50/60 400 x 1580 x 295 69 Stainless steel
38 3329640 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2500W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
400 x 1580 x 295 70 Stainless steel
39 3332540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 4000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
500 x 1580 x 340 91 Sheet steel
40 3332640 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 4000W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
500 x 1580 x 340 91 Stainless steel
41 3366500 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 230, 1~, 50/60 435 x 1590 x 205 45 Sheet steel
42 3366540 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1500W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
435 x 1590 x 205 46 Sheet steel
43 3303504 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 550W 230, 1~, 50/60 285 x 620 x 298 25 Stainless steel
44 3303514 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 550W 115, 1~, 60 285 x 620 x 298 25 Stainless steel
45 3304504 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1100W 230, 1~, 50/60 405 x 1020 x 358 49 Stainless steel
46 3304544 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1100W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
405 x 1020 x 358 50 Stainless steel
47 3305504 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1600W 230, 1~, 50/60 405 x 1020 x 358 51 Stainless steel
48 3305544 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 1600W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
405 x 1020 x 358 52 Stainless steel
49 3328504 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2200W 230, 1~, 50/60 405 x 1650 x 388 80 Stainless steel
50 3328544 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2200W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
405 x 1650 x 388 81 Stainless steel
51 3329504 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2550W 230, 1~, 50/60 405 x 1650 x 388 83 Stainless steel
52 3329544 Máy lạnh gắn hông tủ điện - Dòng Blue-e tiết kiệm điện Hông hoặc cửa tủ 2550W 400, 3~, 50
460, 3~, 60
405 x 1650 x 388 84 Stainless steel