Cáp ứng dụng trong hầm mỏ

Cáp và các dải cáp ứng dụng trong hầm mổ của các mỏ quặng khai thác than, khai thác khoảng sản. Tùy theo tiêu chuẩn khai thác của mỗi quốc gia sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về cáp ứng dụng chuyên biệt, Cáp Untel được sản xuất nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất trong môi trường hầm mỏ với các tiêu chuẩn:

            - Tiêu chuẩn hầm mỏ Thổ Nhĩ Kỳ: MGM-101, MGM-109, MGM-110, MGM-111, MGM-112, MGM-115 and MGM-118

            - Tiêu chuẩn Đức: DIN VDE 0250-812 and DIN VDE 0250-813

            - Tiêu chuẩn Anh: BS6708

            - Tiểu chuẩn Úc/New Zealand: AS/NZS 1802 and AS/NZS 2802

Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác.