Cáp công nghiệp

Với các dòng sản phẩm chất lượng đa dạng, cáp Untel được ứng dụng trong các ngành như:

 - Xây dựng công nghiệp và dân dụng

 - Các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp

 - Các dây chuyền tự động hóa công nghiệp

Cáp công nghiệp