Tiết kiệm năng lượng cho QUẠT

Việc tính toán giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Quạt được chúng tôi tính toán dựa trên phần mềm chính thức của hãng ABB (ABB Saving Energy Calculation Tools).

Với các công cụ đo đạc thông số điện năng tại nhà máy, chúng tôi sẽ xác định được chính xác cụm tải quạt nào cần tính toán và áp dụng việc tiết kiệm năng lượng cho quạt.

CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO QUẠT:

Bước 1: Khảo sát thông số của quạt

Image title


Bước 2: Xác định thông số động cơ và chọn biến tần

Image title


Bước 2: Phân tích hiệu quả của tải và chi phí đầu tư

Image title
Bước 3: Tính toán

Dựa vào các thông số đầu vào như: công suất tải, hiệu suất, kiểu tải, giá điện, thời gian chạy tải... Phần mềm sẽ tự động tính toán ra bài toán về hiệu quả kinh tế, năng lượng, thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Image title


Bài viết liên quan