Tiết kiệm năng lượng cho BƠM

Việc tính toán giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Bơm được chúng tôi tính toán dựa trên phần mềm chính thức của hãng ABB (ABB Saving Energy Calculation Tools).

Với các công cụ đo đạc thông số điện năng tại nhà máy, chúng tôi sẽ xác định được chính xác cụm tải Bơm nào cần tính toán và áp dụng việc tiết kiệm năng lượng cho động cơ.

CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO QUẠT:

Bước 1: Khảo sát và nhập thông số của bơm

Image title


Bước 2: Phân tích hiệu quả của tải và chi phí đầu tư 

 Image title

Bước 3: Tính toán

Dựa vào các thông số đầu vào như: công suất tải, hiệu suất, kiểu tải, giá điện, thời gian chạy tải... Phần mềm sẽ tự động tính toán ra bài toán về hiệu quả kinh tế, năng lượng, thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Image title
Bài viết liên quan