Tư vấn, lắp đặt và xử lý sự cố mạng công nghiệp

Công ty TIA chuyên cung cấp các dịch vụ cho các hệ thống mạng công nghiệp sau:

  • Modbus

  • Profibus

  • Profinet

Bài viết liên quan